Inovatyvių Europos gamintojų profesionalus atstovavimas Baltijos šalyse

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus (lentelė Nr. 1)

Kas yra SPR (angl. CPR)?

 

   Nuo 2017 m. liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje ir Lietuvoje įsigaliojo SPR - Statybos Produktų Reglamentas (angl. CPR), apibrėžiantis patalpų ir jose esančių konstrukcijų, statybos medžiagų degumo klases. Šio reglamento normos pagal EN 50575 taikomos ir elektros kabeliams, bet tik pastatų viduje instaliuojamiems kabeliams (netaikomos nedegiems, lauko kabeliams).

   Lietuvoje išleistas naujas LR Energetikos ministro įsakymas dėl „DĖL ELEKTROS LINIJŲ IR INSTALIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo, apibrėžia naujas elektros laidų ir kabelių degumo klases pagal statinių, patalpų atsparumo ugniai laipsnį (žr. lentelė Nr. 1). Nuo šiol visi instaliaciniai kabeliai, kurie bus projektuojami ir instaliuojami pastatuose, turės atitikti lentelės Nr. 1 degumo klases.

SPR klasifikacija

   Standartas EN 50575 apibrėžia naujus kabelių reakcijos į ugnį testavimo metodus. Nepriklausomose akredituotose laboratorijose privaloma ištirti kiek degantis kabelis palaiko degimą, išskleidžia karščio, dūmų, degių lašelių, rūgščių. Pagal tai kabeliams priskiriama atitinkama SPR (CPR) klasė.

Kabeliai yra skirstomi į septynias sąveikos su ugnimi klases:

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca

   Nuo 2017 m. liepos 1 d. visiems kabeliams, kuriems bus taikomas Statybos Produktų Reglamentas (SPR), bus reikalinga papildoma eksploatacinių savybių deklaracija (DoP). Visų gamintojų kabeliams, parduodamiems Europos Sąjungos šalyse, bus privaloma atlikti bandymus nepriklausomose akredituotose laboratorijose, pagal Europos Sąjungos įgaliotos įstaigos reikalavimus, išduoti DoP ir ženklinti gaminamą produktą CE ženklu. Informacija, kuri bus pateikta DoP, leis lengvai palyginti skirtingų kabelių gamintojų degumo parametrus tiems patiems produktams. 

   Suomijos kabelių gamintojas REKA CABLES sėkmingai įveikė iššūkius, susijusius su šiuo ES reglamentu ir pilnai pasiruošė visiems pokyčiams. Nuo 2017 m. liepos mėnesio REKA CABLES rinkai tiekia naujai testuotus ir ženklintus kabelius atitinkančius SPR reikalavimus

   EQQ LiteRex – naujas, unikalios konstrukcijos, behalogeninis instaliacinis kabelis, turintis vidinių gyslų ir išorinės baltos izoliacijos UV apsaugą, ypatingai lengvai nužievinamas, pilnai testuotas ir atitinka SPR klasę Dca s2,d2,a2.

Daugiau informacijos apie LiteRex

Jei turite klausimų ar norite daugiau sužinoti apie SPR, prašome kreiptis kontaktais:

UAB „Baltic agency service“, Tel.: +370 612  13 278, El.paštas: vilius@ebas.lt