Inovatyvių Europos gamintojų profesionalus atstovavimas Baltijos šalyse

ATEITIES INSTALIACINIAI KABELIAI

2017 metų liepą įsigalios Statybos Produktų Reglamentas (SPR), kuris turės įtakos elektros kabelių rinkai Europos Sąjungoje. Šiuo reglamentu siekiama suderinti kokybės bandymų kriterijus statybos produktams bei pagerinti priešgaisrinę saugą ir aplinką. Reglamente pristatoma visiškai nauja elektros kabelių „sąveikos su ugnimi“ klasifikacijos sistema. Kabelių naudotojams nauja klasifikacijos sistema suteiks daugiau informacijos apie kabelių atsparumą ugniai bei leis lengviau palyginti rinkoje siūlomus produktus. Dėl šio pasikeitimo pastebima nauja tendencija instaliacinių kabelių rinkoje - vis labiau linkstama į behalogeninius kabelius. Jie yra saugesni, ekologiškesni bei atitinka griežčiausius SPR klasifikacijos kriterijus

Statybos Produktų Reglamentas (ES Nr. 305/2011) yra Europos Sąjungos teisės aktų dalis, kuri palaiko laisvą prekių judėjimą tarp ES šalių. Reglamentas nustato pagrindinius reikalavimus statybos produktams, naudojamiems pastatuose ir infrastruktūros objektuose: keliuose, tiltuose ir tuneliuose. Šie produktai klasifikuojami pagal tokias sritis: „mechaninis atsparumas ir tvirtumas“ (norint išvengti griuvimo), „higiena, sveikata ir aplinka“ (išmetamos į aplinką pavojingos medžiagos, nuodingos dujos, t.t.) arba „saugumas kilus gaisrui“. Kabeliai priklauso pastarajai  sričiai.

Europos standarto EN 50575 poveikis kabeliams

EN 50575 yra konkretus SPR produkto standartas, reguliuojantis kabelių klasifikaciją. Šis standartas apibrėžia pagrindinius statybose naudojamų galios, valdymo ir komunikacijos kabelių sąveikos su ugnimi požymius. Į šį standartą nėra įtraukti priešgaisrinės apsaugos kabeliai ir keletas kitų specialios paskirties kabelių, kurie bus atskirai reglamentuoti vėliau. Į šį standartą taip pat nėra įtraukti ir skirstomojo tinklo kabeliai,  nes jie neįeina į SPR apimtį.

Mika Mutru

R&D Direktorius, REKA Cables LTD

Verta pažymėti, kad produkto standartas EN 50575 nenagrinėja kabeliuose naudojamų medžiagų, konstrukcinių sprendimų ar gamybos metodų; standartas apibrėžia tik pritaikomus bandymų su ugnimi metodus ir kabelio charakteristikų reikalavimus kiekvienai atsparumo ugniai klasei. Pagal standartą gamintojai turi produkto pakuotę pažymėti CE ženklu, ant produkto ar jo etiketės pažymėti sąveikos su ugnimi klasifikaciją ir pateikti eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP), kuri oficialiai nurodo kabelio kaip statybinio produkto savybes bei yra pateikta tos šalies, kurioje kabelis yra parduodamas, kalba.

Kabelių klasifikacija turi būti pagrįsta šilumos, dūmų išsiskyrimo, ugnies plitimo, liepsnojančių lašelių ir rūgštingumo bandymais. Pagal bandymų rezultatus kabeliai skirstomi į pagrindines sąveikos su ugnimi klases (nuo Aca iki Fca) su trimis subklasėmis (s – dūmų išsiskyrimo, d – liepsnojančių lašelių, a – rūgštingumo). Ši klasifikacija yra tam tikras tipinis testas, kuris turi būti atliktas akredituotoje nepriklausomoje bandymų laboratorijoje. Tokios procedūros užtikrina, kad visi kabeliai, parduodami kaip statybos produktai ES teritorijoje, atitinka tuos pačius klasifikacijos reikalavimus. Kiekviena ES narė, naudodamasi nauja SPR klasifikacijos sistema, turi pati nusistatyti minimalius kriterijus, pageidaujamą saugos lygį, atitinkantį nacionalinius reglamentus, vietinius statybos metodus bei tradicijas. Pavyzdžiui, Suomijoje tikriausiai bus naudojamos Cca, Dca ir Eca klasės ir jų subklasės. Kitos Šiaurės Europos šalys veikiausiai nustatys labai panašius instaliacinių kabelių reikalavimus.

Naujoji Statybos Produktų Reglamento klasifikacijos sistema įsigalioja 2017 07 01. Pereinamasis laikotarpis prasidėjo 2016 06 10,  kurio metu gamintojai į rinką gali tiekti produktus pagal seną arba naują žymėjimą. Po 2017 07 01 kabelių gamintojai privalo taikyti naujas kabelių klasifikacijos taisykles. Didmenininkai ir montuotojai, net ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, gali toliau pardavinėti ir naudoti produktus iš savo sandėlių pagal seną žymėjimą.

Ar behalogeniniai kabeliai tikrai tokie naudingi?

Kilus gaisrui medžiagos, naudojamos kabeliuose, gali turėti esminį poveikį sveikatai, saugumui ir aplinkai. Išsiskyrę tiršti dūmai degant kabeliams gali paveikti jais kvėpuojančių žmonių sveikatą, taip pat sumažinti išėjimo kelių matomumą. Išsiskyrusios toksinės dujos, aukštoje temperatūroje susiformuojančios rūgštys ir varvanti nuo lubų deganti kabelių izoliacija padeda ugniai plisti ir gali rimtai pažeisti pastatų konstrukcijas ir įrangą, ypač elektroniką.

Minimalūs atsakingų institucijų reikalavimai vidaus instaliaciniams kabeliams greičiausiai bus tik Eca klasė. Tačiau kai kuriose statybos srityse gali būti reikalaujama kabelių su klase Dca – s2, d2, a2 (ugniai atsparūs, mažo dūmingumo ir mažai rūgštingi kabeliai). Tokių reikalavimų neatitiks joks PVC kabelis. Lyginant su PVC kabeliais, behalogeninai kabeliai degimo metu neišskiria didelio dūmų kiekio bei nuodingų dujų, taip pat, reaguodami su gaisro gesinimo vandeniu, neišskiria rūgščių ir korozinių garų. Pastarieji garai yra labai kenksmingi elektroninėms sistemoms, susimaišę su gaisro gesinimo vandeniu gali paveikti betoninių konstrukcijų plieno sutvirtinimus. Dėl šių priežasčių behalogeniniai kabeliai yra vienas geriausių sprendimų masinių susibūrimų vietose.

Reka yra geriausias partneris – nes mums rūpi

Reka kabelių gamyklai nuolatinis produktų tobulinimas yra kasdienybė. „Mes labai koncentruojamės į saugių ir lengvai montuojamų kabelių kūrimą. Pasirinkę Reka instaliacinius kabelius būsite garantuoti, kad įranga atitiks visus keliamus reikalavimus“, - sako Mika Mutru, Reka kabelių gamybos vystymo direktorius. Rinkos diktuojamos sąlygos nėra vienintelis stimulas tobulėti. „Mums rūpi žmonės ir aplinka“, - teigia Jari Haapala, Reka kabelių žmogiškųjų išteklių, kokybės ir aplinkos direktorius. „Norime, kad mūsų kabeliai pasižymėtų geriausiomis savybėmis, kad mus supanti aplinka taptų kiek įmanoma saugesnė ir ekologiškesnė. Kuriame kabelius turėdami galvoje visus šiuos aspektus“, - sako jis.

Visą publikaciją rasite čia